Bart Bloemers

Bart Bloemers (1970), heeft verschillende rollen vervuld, zoals internetondernemer, shiatsu-therapeut, het opzetten van shiatsu centrum amsterdam en HOF20.

De wereld verandert in een rap tempo. Oude (werk)patronen blijken ontoereikend om deze veranderingen vorm te geven. Er zijn nieuwe wegen nodig. In deze dynamiek wordt persoonlijk leiderschap gevraagd. Mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen,   samenwerkingsverbanden aangaan aan zo een nieuwe weg wijzen. Het is fijn dat initiatieven zoals Shiatsu Centrum Amsterdam en HOF20 het licht zien en tot groei komen. Hier draag ik  mijn steentje aan bij. Het pionieren gaat mij relatief makkelijk af en geeft me energie en voldoening.

Je leert me kennen, bijvoorbeeld:

  • Op Plaza del Obradoiro in Santiago de compestella meelevend met de  pelgrims die daar na hun voettocht aankomen;
  • Rondlopend in de kunstwerken van Richard Serra;
  • Liggend op een futton onder de handen van een shiatsu therapeut;
  • Kijkend naar de zweedse film As it is in heaven (Så som i himmelen)

Bart