programma Groei- & stresshantering

doelgroep: beginnende medewerkers / professionals

thema’s: omgaan met tegenslag, omgaan met werkdruk, leren plannen en de juiste keuzes maken vormgeven aan je ambitie, stresshantering, persoonlijke effectiviteit

trainingsmodules: 4 modules gedurende drie  maanden, intake gesprek met bepalen leerdoelen, terugkommodule,