Systemisch werken

Wat is Systemisch werken?
We maken allemaal deel uit van een systeem (familie, vereniging, werkomgeving en je sociale omgeving). Wat erin zo’n systeem plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, en de plaats die jij er inneemt beïnvloeden (vaak onbewust) wat je doet en waarom. Systemisch werken is een manier om hier inzicht in te krijgen.

Waarvoor is “Systemisch werk”?
Heb je een vraag over je gezondheid, werk, een terugkerende eigenschap die je belemmert, je familie, relatie of iets anders. Denk dan eens aan een familie of organisatieopstelling, vormen in het systemisch werk. Zo’n opstelling maakt complexe zaken inzichtelijk, waardoor je weer een stapje richting verandering kunt maken.

familieopstelling 2_400px

Wij werken graag met Systemisch Werken als invalshoek omdat het een ongekende krachtige positieve werking kan hebben. Of het nou over je
– familie,
– relatie of
– werk gaat.
Een opstelling brengt veel in beweging en kan krachtig doorwerken in jouw dagelijks leven

Verwondering, rust, stilte, verzoening, ontroering, antwoorden en keuzes: systemisch werken/ familieopstelling maakt veel los. Een opstelling wordt vaak als diep ontroerend ervaren. Misschien wel magisch.

Hoe werkt een opstelling?
Een familie- of organisatieopstelling werkt met de techniek van de representatieve waarneming. Dus met ‘dat wat gerepresenteerd wordt’.

De vraagsteller brengt zijn of haar vraag in. Intuïtief kiest hij op uitnodiging van de begeleider groepsleden uit, en plaatst deze in de ruimte. Zij vertegenwoordigen familieleden of collega’s van de deelnemer. Ook andere zaken kunnen een plaats krijgen in de opstelling: het huis, de ziekte of het product. De vraaginbrenger, zit in eerste instantie aan de kant en kijkt toe.

Wat doen representanten?
De representanten weten (vrijwel) niets van de deelnemer. Zij kennen alleen een korte omschrijving van het probleem of horen de vraag.  De representant staat op de plek die vanuit het ‘ innerlijk beeld’ of gevoel van de vraaginbrenger als juist wordt ervaren. Dan ontstaat er doorgaans iets: de representanten voelen emoties, en/of lichamelijke gewaarwordingen van degenen die zij representeren. Ook kunnen zij ervaren dat zij niet op de juiste plaats of in de juiste verhouding tot de andere representanten staan. Zij hoeven daar niets voor te doen. Dit fenomeen is tot nu toe onverklaarbaar. Hellinger spreekt hier van “het wetende veld”. Gesproken wordt ook over ‘Het Veld’.

Wat is de rol van een opsteller/begeleider?
opsteller/begeleider neemt waar, stelt gerichte vragen aan de representanten, en voegt waar nodig elementen toe. Ook kan de begeleider de representanten naar een andere plek in de ruimte uitnodigen en/of bepaalde zinnen uit laten spreken. Zo ontstaat inzicht in de aanwezige problemen en dynamieken. Dit is meestal het moment dat de vraaginbrenger zelf in de opstelling komt.
Vervolgens ordent de opsteller het aanwezige systeem: iedereen krijgt de rol die hem of haar toekomt. Mogelijke oplossingen worden zichtbaar en de energie kan weer stromen.
Wanneer het gerepresenteerde beeld ‘klopt’, ontstaat rust in de opstelling.

De vraagsteller/cliënt neemt het inzicht mee en kan zich rustiger of lichter voelen alsof er ‘een last’ afgevallen is. Systemisch werken kan leiden tot acceptatie of een sleutel tot oplossingen. Soms is één opstelling voldoende, soms meerdere. Wat een cliënt er mee doet is aan hem of haar. Ieder heeft een eigen proces en tempo. Voor alles is een tijd en zo respecteren we ieders ontwikkeling.

Wie en wanneer is er “Systemisch werken” in HOF20 ?
In HOF20 staan maar liefst twee coaches voor je klaar, die geschoold en ervaren zijn in het systemische werk.

DSC_0003 Anja Kwaks: anja.kwaks@hof20.nl
P1200671 Jaap Storteboomjaap.storteboom@hof20.nl

HOF20 aanbod voor Systemisch werk:

1. Iedere zes weken organiseert Anja Kwaks op een maandagavond opstellingen met zelf ingebrachte onderwerpen. Dan kun je werken aan jouw eigen thema.
Er is ruimte voor twee vraaginbrengers en er wordt gewerkt met en wisselende groep representanten.
Als vraaginbrenger heb je in de weken voorafgaand aan de middag een persoonlijk kennismakingsgesprek met Anja Kwaks. Een paar dagen na de opstelling neemt Anja contact met je op voor een nagesprek.
Kosten voor het inbrengen van een vraag inclusief het voorgesprek en nagesprek zijn 85,- euro.
Deelname als representant is gratis. Voor data zie agenda najaar 2018 hier onderaan.

2. Workshop Systemisch kijken Zaterdag 27 oktober 2018  van 10.00 tot 16.30 (kosten €145,- inclusief btw). Onder begeleiding van Jaap Storteboom en Anja Kwaks: Hierin maak je kennis met de achterliggende de principes van het systemisch waarnemen.

Systemisch werken wil zeggen open waarnemen en (verborgen) dynamieken in de ruimte onderzoeken. De dag wordt afgewisseld met korte theorie en veel zelf aan de slag. Waardevol voor elke leidinggevende, coach, begeleider, werknemer en geïnteresseerde die vanuit een andere invalshoek naar een situatie wil kijken.  De kosten hiervoor zijn 145,- inclusief een eenvoudige lunch

3. Vervolg workshop systemisch coachen Zaterdag 17 november van 10.00 tot 16.30 (kosten €145,- inclusief btw). Onder begeleiding van Anja Kwaks en Jaap Storteboom. Werk jij als coach of begeleider en wil je meer weten hoe jij jezelf in kan zetten in de begeleiding vanuit het systemisch perspectief? Je leert als coach/begeleider Wat neem jij als coach waar op non-verbaal niveau bij jouw klant en bij jezelf? Hoe kan je deze waarneming op een respectvolle en gelijkwaardige manier met jouw klant onderzoeken? Wat is de waarde van deze waarneming  en hoe blijf je met een frisse open blik in het contact? In deze workshop leer je o.a. werken met symbolen zoals placemats, poppetjes om zodoende beweging in de ontwikkeling van jouw klant te creëren

De middag wordt afgewisseld met korte theorie en veel zelf aan de slag. Na de workshop heb je meer zicht in de kracht van jouw eigen waarneming, het vermogen om deze open aan te bieden.

3. Individuele coaching
Voor een individuele coaching vanuit het systemisch perspectief kan je contact opnemen met een van ons (023-2052061, of mail anja.kwaks@hof20.nl)

Interesse?
Interesse om een keer als representant mee te doen? Je bent van harte welkom, laat het weten aan Anja Kwaks, anja.kwaks@hof20.nl of 023-2052061, 06-43993027

 Agenda najaar 2018 

Opstellingen avond: verdiepen persoonlijke vraag/thema 12 november en
10 december 2018 van 19.30 tot 22.00
Workshop Systemisch werken 27 oktober 2018 van 10.00 tot 16.30 uur
Vervolg Workshop Systemisch coachen 17 november 2018 van 10.00 tot 16.30 uur

Meer informatie of vragen?
Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact met ons op via
anja.kwaks@hof20.nl,
jaap.storteboom@hof20.nl
of bel 023 205 2061.